Trygghet

Toppklass städservice har ansvarsförsäkring genom If som täcker kostnaden på eventuella skador som kan uppkomma hos dig som kund under städningen.

Tystnadsplikt gäller all information, skriftlig såväl som muntlig. Olycksfallsförsäkrad genom If. Städgaranti, dvs att vi åtgärdar eventuella fel/brister, gäller upp till en vecka efter avslutat uppdrag.